HET PROJECT

Als je zegt: ‘Rembrandtplein’, dan denk je al snel aan uitgaan, drukte, drank en drugs en massa’s toeristen… Vaak wordt vergeten dat hier ook mensen wonen, verscholen achter hun gevels, onzichtbaar door de stroom bezoekers…

‘De Gezichten van Amsterdam/Rembrandtplein’ toont portretten van verschillende bewoners en ondernemers uit de Rembrandtpleinbuurt, om zo een beeld te schetsen van het ‘andere gezicht’ van deze oer-Amsterdamse buurt. Hoe ervaren de bewoners het leven in de buurt, wat is voor hun de charme, en wat zouden ze misschien graag anders zien? Hoe is de buurt door de jaren heen veranderd?  Wat heeft de Coronacrisis voor invloed gehad?

Het project is ontstaan vanuit de behoefte de bewoners niet alleen een gezicht, maar ook een stem te geven, om zo mensen bewust te maken van het feit dat de Rembrandtpleinbuurt meer is dan alleen dat uitgaanscentrum.

Bewoners hebben hun buurt door de jaren heen steeds meer zien veranderen in een gebied dat overstroomd wordt door bezoekers, waardoor zij letterlijk en figuurlijk naar de achtergrond zijn geschoven. Ze zijn opgegaan in dezelfde anonimiteit als de stromen toeristen.  

Met dit project willen we een positieve bijdrage leveren aan het buurtgevoel door de binding van de bewoners en ondernemers met de buurt én met elkaar te versterken. Als we weten dat er andere ‘gezichten’ zijn, kunnen we samen de anonimiteit de kop indrukken en de Amsterdamse gezelligheid en veiligheid in deze buurt terugbrengen!

Dit project is mogelijk gemaakt door:

Pauline van MantgemTekst & Interviews

Michael VervuurtFoto’s

Tjeerd CorjanusDesign & Website

Antoinette TaillieProductie & Interviews

Het project is gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam.

Woont u ook in deze buurt en
wilt u uw ervaringen delen?


Neem dan hier contact op